Máy kiểm tra ổ cắm Peakmeter PM6860BG

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Chức năng kiểm tra GFC/RCD
  • LED chỉ ra tình trạng
  • chỉ ra đúng
  • Chỉ ra đảo ngược Trái đất sống
  • Sống-Trung Lập Ngược Chỉ Ra
  • Thiếu trung tính cho biết

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT