Máy kiểm tra độ cứng Huatec HT-6580O (Shore O)

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 0-40℃
  • Nguồn cấp: pin 4×1.5V AAA
  • Cảnh báo pin yếu
Danh mục: