Máy kiểm tra độ cứng Huatec HT-6520

Nhà sản xuất:
  • Màn hình: 4 chữ số, 10 mm LCD
  • Phạm vi: 0 ~ 100
  • Độ phân giải: 0,1
Danh mục: