Máy kiểm tra độ cứng Brinell Huatec DHB-3000

  • Đáng tin cậy
  • Sự lặp lại, đọc chính xác
  • Hoạt động dễ dàng.
Danh mục: