Máy hiện sóng số Tektronix TDS2024C 200MHz 4 kênh 2 GS/s

Nhà sản xuất:

– Băng thông 200 Mhz
– Đầu vào 4 kênh
– Tốc độ lấy mẫu lên đến 2 GS/s trên tất cả các kênh
– Bộ nhớ 2,5k điểm trên tất cả các kênh
– Trigger tiên tiến bao gồm trigger độ rộng xung và trigger video dòng lựa chọn

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.