Máy đo vi khí hậu Delta Ohm HD32.3 đo WBGT, PMW, PPD

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Made in Italy
  • Ghi 64 bài đọc dữ liệu
  • Có thể lựa chọn thời gian lấy mẫu
  • Bắt đầu và dừng có thể được đặt tự động
  • Đơn vị đo: ° C, ° F, ° K
  • Hiển thị ngày giờ
  • Lưu giá trị tối đa, tối thiểu, trung bình và việc xóa chúng
  • Tốc độ truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp RS232

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT