Máy đo tốc độ không khí Kanomax 6700-VG

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: -10 đến 10 in. Wc (-2500 đến 2500 Pa)
  • Độ chính xác: +/- 1,5% ĐỌC +/- 0,25 Pa