Máy đo nồng độ cồn Lion SD 400

Nhà sản xuất:
  • Dễ dàng sử dụng
  • Hệ thống lấy mẫu tự động hoàn toàn
  • Nhớ lại những thử nghiệm cuối cùng trên thiết bị
  • Kiểm tra bất cứ nơi nào
  • Thiết bị gọn nhẹ và di động