Máy đo hoạt độ nước Novasina LabTouch-aw

Liên hệ

Nhà sản xuất:

+ Khoảng đo Aw: 0.060 tới 0.970 Aw
+ Nhiệt độ hoạt động: 5 – 45°C ( 41 – 113 °F)
+ Độ phân giải  Aw   ± 0.001 aw, T°     ± 0.1°C
+ Độ lặp : Aw   ± 0.002 aw, T°     ± 0.1°C
+ Độ chính xác:  Aw  ± 0.005 aw T°  ± 0.15 K

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT