Máy đo gió và không khí Kanomax 6710

Nhà sản xuất:
  • Giao diện: USB
  • Lập danh mục dữ liệu: Lên đến 3.000 bản ghi
  •  Nguồn điện: Pin AA hoặc Bộ đổi nguồn AC
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.