Máy đo độ dày sơn Extech CG206 (0 ~ 1350μm)

4.657.000

Nhà sản xuất:

Đo trên bề mặt từ tính và không từ tính

Thang đo: 0 – 1350μm

Sai số: ±2.5%

Máy đo độ dày sơn Extech CG206 (0 ~ 1350μm/Từ tính & Không từ tính)
Máy đo độ dày sơn Extech CG206 (0 ~ 1350μm)

4.657.000