Máy đo độ dày lớp phủ PHASE II PTG-4000 Mỹ

13.000.000

Nhà sản xuất:
  • Mode: PTG-4000
  • Cộng nghệ: Mỹ
  • Dải đo: 0-1,250 µm max hoặc 0-50 mils
  • Sai số thấp, độ sai số đạt: ± 3% + 2 µm hoặc ± 3% + 0.1 mil.
  • Chuyển đổi đơn vị đo
Máy đo độ dày lớp phủ PHASE II PTG-4000 Mỹ
Máy đo độ dày lớp phủ PHASE II PTG-4000 Mỹ

13.000.000