Máy đo độ cồn HSAT810

Nhà sản xuất:

Ống có thể thu vào được cấp bằng sáng chế
Miệng ngậm có thể thay thế (bao gồm)
Cảm biến bán dẫn đã qua sử dụng
Màn hình LCD 4 chữ số với đèn nền màu cam Có
thể lựa chọn đơn vị đo:% BAC hoặc mg / l BRAC