Máy đo ánh sáng PEAKMETER PM6612

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Chuyển đổi phạm vi tự động và thủ công
  • Chức năng truy vấn giá trị tối đa và tối thiểu
  • Chức năng giữ dữ liệu
  • Chức năng đo giá trị đỉnh
  • Hàm đo giá trị tương đối
  • Chức năng hiệu chuẩn bằng không
  • Màn hình LCD 31/2 bit, với màn hình thanh analog
  • Chức năng chuyển đổi đơn vị Fc/Lux
  • Độ chính xác cao, Phạm vi đo (0,00 ~ 200000Lux)
  • Chỉ báo pin thấp

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Danh mục: