Máy Cân Mực Laser Bosch GLL 5-50

Nhà sản xuất:
  • Khoảng hoạt động : 15 m
  • Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận : 50 m
  • Độ chính xác : ± 0,2 mm/m
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.