Máy Cân Mực Laser Bosch GLL 5-40

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ vận hành : -10 – 50 °C
  • Nhiệt độ cất giữ : -20 – 70 °C
  • Khoảng hoạt động : 15 m
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.