Lò nung 1000℃ FX

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– 230VFX-03Furnace, 3 Lit., 1000°CDH.WF21.03FX-05Furnace, 4.5 Lit., 1000°CDH.WF21.05FX
-12Furnace, 12 Lit., 1000°CDH.WF21.12FX
-14Furnace, 14 Lit., 1000°CDH.WF21.14FX
-27Large Volume Furnace, 27 Lit., 1000°CDH.WF21.27FX
-63Large Volume Furnace, 63 Lit., 1000°CDH.WF21.63
– Chương trình điều khiển PID digital
– Thời gian làm nóng nhanh
– Vật liệu: Ceramic fiber (sợi gốm)

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT