Kính hiển vi Mobility-LLC EM-23

Nhà sản xuất:
  • Có đèn LED chiếu sáng
  • Độ phóng đại từ 40x
  • Đế bản lớn, chắc chắn
  • Thị kính zoom x10
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.