HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOÀN ĐẠC NIKON CHI TIẾT NHẤT

Máy toàn đạc là dòng thiết bị hỗ trợ rất tốt cho công tác đo trắc địa giúp các kỹ sư quan trắc địa đo đạc nhanh chóng và chính xác hơn. Nikon là nhà sản xuất máy toàn đạc uy tín và lớn trên thế giới. Máy toàn đạc Nikon rất dễ sử dụng, độ chính xác cao, tốc độ đo nhanh, bền bỉ và thiết kế đẹp. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon chi tiết nhất cho bạn.

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon

I. LÀM QUEN VỚI CÁC KÍ HIỆU VÀ BÀN PHÍM MÁY TOÀN ĐẠC

Trước khi sử dụng máy toàn đạc, chúng ta phải hiểu về thiết kế cũng như các phím chức năng của máy. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê các chím chức năng của máy.

1. Các kí hiệu hiển thị

-HA: góc ngang phải                                         – L: dịch gương sang trái

– HL: góc ngang trái                                          – IN: dịch gương thẳng về phía hướng máy

– VA: góc đứng                                                    – OUT: dịch gương ra xa phía hướng máy

– SD: khoảng cách nghiên                                 – FILE: nâng cao chiều cao gương

– VD: chênh cao                                                 – CUT: hạ thấp chiều cao gương

– HD: khoảng cách bằng                                  – Vh: độ cao không với tới

– V%: phần trăm độ góc đứng                          – rSD: khoảng cách nghiên giữa 2 điểm

– X, Y, Z: tọa độ                                                   – rHD: khoảng cách bằng giữa 2 điểm

– PT: tên điểm đo                                                – rHA: phương vị từ điểm 1 sang điểm 2

– BS: điểm định hướng                                     – rV%: phần trăm độ dốc (rVD/rHD) x100%

– HT: chiều cao gương                                      – rGD: dốc đứng (rHD/rVD)

– STN: điểm trạm máy                                      – dHD: hiệu khoảng cách bằng

– HI: chiều cao máy                                           – R: dịch gương sang phải

– dZ: hiệu khoảng cách bằng                           – dha: hiệu khoảng cách bằng

– Dvd: hiệu khoảng cách đứng

 

2. Chức năng các phím cứng

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon

 

nút nguồn nikon dtm 352        bật đóng/ tắt nguồn sử dụng để mở máy hoặc tắt máy

nút đèn nikon dtm 352         bật đóng/ tắt đèn chiếu sáng màn hình. Khi ấn giữ 1s bật ra cửa sổ danh mục đặt chế độ chiếu sáng màn hình và tín hiệu âm thanh. Nút này rất hữu dụng khi làm việc nơi ánh sáng yếu

menu nikon dtm 352       mở danh mục phần mềm điều khiển máy, truy cập vào các chức năng của máy

nút mode nikon dmt 352       ở màn hình chính cho phép ngầm định 10 phím mã nhập nhanh/ ở trường nhập số liệu bật chuyển chế độ sử dụng phím bấm nhập ký tự giữa chữ và số

nút stn nikon dtm 352     mở danh mục thao tác đặt trạm máy

nút so nikon dtm 352     mở danh mục thao tác đo (cắm điểm, đưa toạ độ thiết kế ra thực địa) tìm điểm ngoài thực địa

nút os nikon dtm 352     mở danh mục thao tác đo các điểm khuất

nút prg nikon dtm 352    mở danh mục thao tác đo ứng dụng

nút dat nikon dtm 352   ấn giữ 1s mở danh mục quản lý số liệu trong bộ nhớ

nút usr nikon dtm 352       phím nóng được ngầm định chức năng do người sử dụng tự chọn, ấn giữ 1s bật ra cửa sổ chọn.

nút cod nikon dtm 352     ấn giữ 1s mở danh mục mã đánh dấu điểm đo theo địa hình, địa vật

nút o nikon dtm 352    bật đóng/ tắt bọt thủy điện tử hiển thị trên màn hình, dùng phím mũi tên thay đổi chế độ bù cho các phương đứng/ngang.

nút hot nikon dtm 352    ấn giữ 1s mở danh mục thay đổi các điều kiện đo

nút rec nikon dtm 352     chấp nhận kết quả đo, hiển thị/ ghi dữ liệu vào bộ nhớ. Trong khi đo, nếu ấn giữ 1s bật ra cửa sổ chọn kiểu bản ghi kết quả đo vào bộ nhớ theo dạng: SS điểm ngắm đo, hay CP điểm được tính.

nút lên xuống nikon dtm 352   di chuyển vị trí con trỏ trên màn hình theo phím tương ứng.

nút bs nikon dtm 352             ấn giữ 1s mở chức năng kiểm tra hướng chuẩn.

nút ang nikon dtm 352      ấn giữ 1s mở danh mục thao tác đo chế độ kinh vĩ.

nút dsp nikon dtm 352       lật các trang màn hình hiển thị. ấn giữ 1s mở danh sách chọn thông số hiển thị trên các trang màn hình.

nút msr nikon dtm 352    thao tác đo điểm, chức năng đo thô, tinh do người sử dụng chọn, ấn giữ 1s bật ra cửa sổ chọn điều kiện đo.

nút esc nikon dtm 352       thoát màn hình hay chức năng đang thực hiện, bỏ kết quả đo không ghi vào bộ nhớ.

Trên màn hình còn hiển thị:

 • Số trang/ tổng số của mục hiện thời
 • Cửa sổ kết quả đo, soạn thảo
 • Mức tín hiệu gương
 • Mức nguồn pin
 • Chế độ làm việc của bàn phím là nhập chữ hay số

 

II. Một số thao tác cơ bản thường sử dụng

      1. Tạo một file công việc (Job) mới

-Máy toàn đạc có chức năng quản lý các công việc đo đạc khác nhau trong các file, ta có thể tạo được tối đa 32 file (Job) khác nhau

– Cách tạo 1 Job (file) mới

-> Menu -> 1. Job ->

 • Tạo công việc chọn Creat Jog

tạo file nikon dtm 352

Hiện khung cửa sổ nhập tên  không quá 8 ký tự (gồm chữ, số hoặc dấu gạch ngang). Xuất hiện câu nhắc  và ba phím mềm: bỏ qua Abrt, đặt tham số công việc Sett, chấp nhận OK.

tạo file xong nikon dtm 352

– ấn phím ESC chọn Abrt bỏ qua tên vừa nhập

– ấn phím MSR2 chọn Sett vào ba màn hình đặt tham số đo, sử dụng các phím mũi tên thao tác, xem mục

4.3 Cài đặt các thông số và chế độ làm việc của máy.

– ấn ENT hay ANG ứng với OK xác nhận tên việc.

2. Xóa công việc chọn DEL

Chú ý: chọn chức năng này là xóa toàn bộ các bản ghi điểm trong công việc.

Hiện khung cửa sổ xóa tên kèm câu hỏi xác nhận  và hai phím mềm: bỏ qua , xóa .

– ấn phím ESC chọn bỏ qua không xóa tên

xóa file nikon dtm 352

ấn ENT hay ANG ứng với xác nhận xóa việc, màn hiện cửa sổ báo đang tiến hành xóa , khi xóa xong nó quay về màn hình danh sách công việc.

3. Xem thông tin của Job chọnInfo

Hiện khung cửa sổ tên  cùng các dòng tin tóm tắt: số lượng bản ghi Records, dung lượng trống Free space, ngày tạo ra công việc Created.

tìm thông tin job nikon dtm 352

4. Nhập toạ độ các điểm vào máy bằng tay

 • Nhấn và giữ phím 6.DAT một giây sau đó chọn 3.XYZ data
 • Ấn ANG ứng với Input nhập tọa độ điểm vào máy kèm 4 phím mềm ở đáy: xóaDEL, sửa Edit, tìm Srchdùng các phím di chuyển con trỏ tuần tự nhập trị số tọa độ XYZ, tên PT, mã địa hình CD. Kết thúc ấn ENT, nếu nhập sai thì chọn ESC bỏ qua quay về nhập lại.

tọa độ nhập tay nikon dtm 352

​5. Nhập hằng số gương ấn giữ phím nút msr nikon dtm 352 1s

Taget: Prism (loại gương) –Prism: là chọn gương đơn, gương mini; N-Prism: đo không gương

+ Const: nhập hằng số gương vào đây (thông thường mặt thuận gương lớn +30, gương mini Leica 17/18)

Chú ý: Để kiểm tra hằng số gương đã đúng chưa ta tham khảo hai cách sau:

 • Nếu có sẵn hai điểm mốc đã biết trước tọa độ – khoảng cách, ta đặt máy và gương vào hai mốc này và kiểm tra lại
 • Hoặc dùng thước thép để kiểm tra khoảng cách

6. Chọn Job đã có sẵn trong máy

Menu → Job ta có màn hình quản lý Job như sau:

1.Job Màn hình hiển thị tên các công việc có trong bộ nhớ, tối đa 32 job

ta chọn job nikon dtm 352

Di chuyển con trỏ tới Job cần chọn rồi nhấn ENT

Thao tác chọn Job đã xong

7. Chuyển trạm máy

Khi chuyển trạm máy, thực hiện thao tác đặt trạm như trên, lấy điểm hướng chuẩn BS là điểm trạm vừa rời đi, hệ tọa độ tự động cập nhật khi đo chi tiết.

Trong mọi trường hợp, cố gắng dụng bộ đế dọi tâm có bọt thủy đặt tại trạm chuyển tới và đo hai mặt trong chế độ đo tinh để giảm thiểu sai số do chuyển trạm.

III. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐO CƠ BẢN

1. Đo khảo sát, khi biết tọa độ điểm đặt máy và phương vị từ điểm đặt máy tới điểm định hướng

Bước 1: Dựng máy, định tâm và cân bằng máy chính xác vào điểm đặt máy.

Lập Job công việc CT HAILY xem II.1 (Nếu đã có sẵn trong máy thì ta vào Quản lí công việc để mở ra xem II.6)

Bước 2: Khai báo điểm đặt máy (PT: Tên điểm đặt máy; HI: Chiều cao máy; X,Y,Z: tọa độ điểm đặt máy).

→ Từ bàn phím ấn 7.STN ta có màn hình:

đo khảo sát nikon dtm 352

→ 1.Known ta có màn hình khai báo điểm trạm máy

khai báo điểm trạm máy nikon dtm 352

ST: Nhập tên điểm trạm máy rồi ENT ta có màn hình khai báo tọa độ trạm máy

nhập tọa độ điểm trạm máy nikon dtm 352

Khi nhập xong rồi, nhấn ENT để xuống dòng kế tiếp (CD: mã code ta có thể bỏ qua) nhập xong nhấn ENT ta có màn hình sau:

đặt tên điểm định hướng

Bước 3: Khai báo điểm định hướng

khai báo điểm định hướng nikon dtm 352

→ 2. Angel: Có màn hình khai báo điểm định hướng

nhập tên điểm định hướng nikon dtm 352

 • BS: Nhập tên điểm định hướng
 • HT: Chiều cao gương
 • Nhập xong → ENT ta có màn hình khai báo phương vị định hướng
 • AZ: Nhập phương vị định hướng

nhập góc điểm định hướng nikon dtm 352

→ ENT ta có màn hình đo

Bước 4: Ngắm gương và đo (kết thúc việc định hướng)

đo điểm định hướng nikon dtm 352

Ngắm chuẩn gương và khóa bàn độ ngang, vi động ống kính ngắm vào giữa gương rồi chọn → MSR/ENT

Thao tác định hướng đã xong, lúc này máy chuyển về màn hình cơ bản

Chú ý: Để kiểm tra xem thao tác định hướng đã đúng chưa, ta kiểm tra như sau:

Kiểm tra hằng số gương đúng chưa (thường là +30 với mặt thuận gương lớn Nikon, gương mini Leica là 17/18)

Khi định hướng xong, ta xem trên màn hình HA phải giống với góc mà ta vừa nhập ở dòng AZ

Đo lại tọa độ điểm định hướng, nếu ta chọn AZ = 0, thì tọa độ Y (đo)= Y trạm máy, còn X (đo) = X (trạm máy) + HD (đo)

Ví dụ 1: Đo khảo sát khu đất A (có các điểm H3, H4, H5,…)

Biết tọa độ H1 (X=10.00, Y=10.00) và phương vị của H1,H2 = 0000’00”

Ta tiến hành như sau:

Bước 1: Dựng máy, định tâm và cân bằng máy chính xác vào mốc H1

Lập Job công việc CT HAILY xem II.1 (Nếu đã có sẵn trong máy thì ta vào quản lí công việc để mở ra xem II.6)

tạo file mới nikon dtm 352

Bước 2: Khai báo điểm đặt máy → 7.STN

đo khảo sát know nikon dtm 352

→ Known, ta có màn hình

ST: Nhập H1

đặt tên trạm máy nikon dtm 352

→ENT có màn hình khai báo tọa độ H1

nhập tọa độ điểm 1 nikon dtm 352

 • X Nhập 10.00, Y nhập 10.00, Z có thể bỏ qua
 • Nếu H1 đã có trong bộ nhớ, thì máy sẽ tự động tìm ra

Nhập xong ENT 2 lần ta có màn hình nhập chiều cao máy.

nhập cao độ trạm nikon dtm 352

 • Hi: Nhập chiều cao máy, nhập xong chọn ENT ta có màn hình sau

Bước 3Khai báo điểm định hướng (H2 với phương vị AZ = 0000’00”)

định hướng nikon dmt 352

→ Angel ta có màn hình khai báo điểm định hướng

nhập tên định hướng nikon dtm 352

 • BS: Nhập H2 – tên điểm định hướng
 • HT: 1.650 – chiều cao gương

→ ENT  ta có màn hình sau:

nhập góc định hướng nikon dtm 352

AZ = 0000’00”

Bước 4Ngắm gương và đo (kết thúc việc định hướng)

ngắm gương định hướng nikon dtm 352

 • Quay máy về H2 ngắm chuẩn vào chân gương khóa ngang lại, vi động ống kính đi lên ngắm vào giữa gương rồi chọn MSR/ENT (nếu chọn MSRmáy sẽ đo khoảng cách tới gương → ENT để kết thúc/Nếu ta chọn ENT thì quá trình định hướng sẽ kết thúc ngay)
 • Lúc này máy sẽ quay về màn hình cơ bản. Thao tác đặt trạm máy đã xong
 • Ta tiến hành đo khảo sát
 • Kiểm tra quá trình định hướng
 • Ta ấn nút DSP 3 lần để có màn hình tọa độ, sau đó đo tọa độ điểm định hướng

Trong trường hợp này H2 (53.165; 10.000)

 • Vì góc phương vị AZ = 0000’00”
 • Nên tọa độ Y (đo) = Y (trạm máy) = 10.000, X (đo) = X (trạm máy) + HD đo = 53.165
 • HA = AZ = 0000’00”
 • Nếu kết quả sai khác nhiều, ta nên kiểm tra lại thao tác và máy

2. Đo khảo sát, khi biết tọa độ điểm đặt máy và tọa độ điểm địnhh hướng

1.Coord

Bước 1:Dựng máy, định tâm và cân bằng máy chính xác vào mốc H1

Lập Job công việc CT HAILY xem II.1 (Nếu đã có sẵn trong máy thì ta vào quản lí công việc để mở ra xem II.6)

Bước 2: Khai báo điểm đặt máy → 7.STN

vào chương trình đo khảo sát nikon dtm 352

→ Các bước còn lại làm như Bước 2 của phần III.1

Bước 3: Khai báo điểm định hướng

Khi nhập chiều cao máy (HI) xong → ENT ta có màn hình sau:

định hướng bằng tọa độ nikon dtm 352

1.Coord: Có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng

nhập tên tọa độ trạm máy nikon dtm 352

 • BS: Nhập H2 – tên điểm định hướng
 • HT: 1.650 – chiều cao gương

Nhập xong → ENT có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng

tọa độ trạm máy nikon dtm 352

 • Nhập tọa độ X, Y, Z vào các dòng (nhập xong mỗi dòng nhấn ENT con trỏ sẽ tự động nhảy xuống dòng kế tiếp)
 • CD: mã code của điểm (Có thể bỏ qua)

→ ENT có màn hình nhập chiều cao gương

tên điểm định hướng nikon dtm 352

 • HT = 1.650 m

Bước 4: Ngắm gương và đo (kết thúc việc định hướng)

đo gương điểm định hướng nikon dtm 352

Quay máy về H2 ngắm chuẩn vào chân gương khóa ngang lại, vi động ống kính đi lên ngắm vào giữa gương rồi chọn MSR/ENT

Thao tác định hướng đã xong

Ví Dụ 2: Đo khảo sát khu đất A (có các điểm H3, H4, H5,…)

Biết tọa độ H1 (X=10.00, Y=10.00) và H2 (X = 53.165; Y = 10.000)

Ta tiến hành như sau:

Bước 1: Dựng máy, định tâm và cân bằng máy chính xác vào mốc H1

Lập Job công việc CT HAILY xem II.1 (Nếu đã có sẵn trong máy thì ta vào quản lí công việc để mở ra xem II.6)

tạo file mới nikon dtm 352 (1)

Bước 2: Khai báo điểm đặt máy → 7.STN

vào chương trình đo khảo sát nikon dtm 352

→ Known, ta có màn hình

nhập cao độ trạm nikon dtm 352

 • ST: Nhập H1
 • ENT có màn hình khai báo tọa độ H1
 • Các bước tiếp theo ta làm giống bước 2 trong ví dụ 1

Bước 3: Khai báo điểm định hướng

Khi nhập chiều cao máy (HI) xong → ENT ta có màn hình sau:

định hướng bằng tọa độ nikon dtm 352

1.Coord: Có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng

nhập tên tọa độ trạm máy nikon dtm 352

 • BS: Nhập H2 – tên điểm định hướng
 • HT: 1.650 – chiều cao gương

Nhập xong → ENT có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng

tọa độ trạm máy nikon dtm 352

 • Nhập tọa độ X, Y, Z vào các dòng (nhập xong mỗi dòng nhấn ENT con trỏ sẽ tự động nhảy xuống dòng kế tiếp)
 • CD: mã code của điểm (Có thể bỏ qua)

→ ENT có màn hình nhập chiều cao gương

nhập tên tọa độ trạm máy nikon dtm 352

 • HT = 1.650 m→ ENT ta có màn hình:

đo gương điểm định hướng nikon dtm 352

Bước 4: Ngắm gương và đo (kết thúc việc định hướng)

 • Quay máy về H2 ngắm chuẩn vào chân gương khóa ngang lại, vi động ống kính đi lên ngắm vào giữa gương rồi chọn MSR/ENT
 • Thao tác định hướng đã xong
 • Lúc này máy đã trở về màn hình cơ bản, ta có thể tiến hành đo khảo sát các điểm H3, H4, H5

Các kiểm tra lại quá trình định hướng có đúng không: Sau khi kết thúc quá trình định hướng máy sẽ quay về màn hình cơ bản ta ấn phím DPS 3 lần máy sẽ chuyển sang màn hình tọa độ, ta đo lại điểm H2 vừa định định hướng, tọa độ của điểm H2 đo, phải gần giống với điểm H2 trước đó

3. Giao hội nghịch

Giả thiết khi đo đạc ngoài thực địa, ta biết trước 2 mốc, H2 (X=53.165; Y=10.000) và H3 (X=51.707, Y=5.508) nhưng 2 điểm H2, H3 không thông hướng, ta không thể dựng máy tại 2 điểm H2, H3 được, khi đó phương pháp giao hội nghịch giúp ta đặt trạm máy và định hướng mà không cần dựng máy tại 2 điểm H2 và H3.

Trong khi giao hội, số điểm đo giao hội tối thiểu là 2, tối đa là 10

Cách thực hiện như sau:

Ta dựng máy tại 1 vị trí có thể nhìn thấy 2 điểm H2 và H3

Từ màn hình máy

→ 7.STN

vào chương trình đo khảo sát nikon dtm 352

→ 2.Resection

giao hội nghịch nikon dtm 352

Ta có màn hình sau:

tên điểm thứ 1 nikon dtm 352

 • PT ghi tên điểm H2 rồi ENT ta có màn hình khai báo tọa độ H2 (nếu điểm H2 có trong bộ nhớ thì máy sẽ tự động tìm ra, ta không cần phải khai báo tọa độ H2 nữa).

điêm 1 tọa độ nikon dtm 352

 • Khai báo tọa độ xong ta ngắm chuẩn vào gương ta ấn ENT khi nào quay về màn hình

tên điểm thứ 1 nikon dtm 352

Ta dừng lại nhập chiều cao gương 1.650 vào dòng HT → ENT ta có màn hình

tên điểm thứ 1 nikon dtm 352

Ngắm chuẩn vào gương ấn MSR để đo rồi ấn ENT máy sẽ chuyển sang màn hình khai báo điểm tiếp theo H3

đặt tên h3 nikon dtm 352

PT ghi tên điểm H3 rồi ENT ta có màn hình khai báo tọa độ H3 (nếu điểm H3 có trong bộ nhớ thì máy sẽ tự động tìm ra, ta không cần phải khai báo tọa độ H3 nữa).

h3 tọa độ nikon dtm 352

Khai báo tọa độ xong ta nhấn ENT ta có màn hình khai báo chiều cao gương

h3 cao độ nikon dtm 352

Khai báo chiều cao gương xong ta ấn ENT ta có màn hình

h3 ngắm gương nikon dtm 352

Ấn MSR để đo rồi nhấn ENT ta có màn hình khai báo sai số của quá trình giao hội điểm

toa độ diem giao hoi nikon dtm 352

Có 4 nút lệnh:

 • Add: đo giao hội thêm 1 điểm nữa
 • View: xem lại các điểm vửa giao hội
 • DSP: lật trang màn hình để xem kết quả giao hội (tọa độ điểm trạm máy)
 • Kết thúc quá trình giao hội

4. Chương trình bố trí điểm ra thực địa

Ví dụ 3: Ngoài thực địa có 2 mốc biết trước tọa độ H1 (X=10.000; Y=10.000) và H2 (X=53.165; Y=10.000)

Bài toán ở đây là chuyển điểm H3 (X=51.707; Y=5.508) ra thực địa (hoặc tìm điểm H3 ngoài thực địa đã bị mất) ta tiến hành như sau:

Bước 1: Dựng máy và cân bằng máy tại mốc H1

Bước 2: Lấy H1 là điểm trạm máy. Thao tác khai báo điểm trạm máy như sau:

 • 7.STN

vào chương trình đo khảo sát nikon dtm 352

 • Known: Ta có màn hình

cdrtd nikon dtm 352

 ST: Nhập H1

ten h1 nikon dtm 352

 • ENT: có màn hình khai bái tọa độ H1

toa do 1 nikon dtm 352

+ X: nhập 10.00, Y: nhập 10.00, Z: có thể bỏ qua

+ Nếu H1 đã có trong bộ nhớ thì máy tự động tìm ra

Nhập xong ENT 2 lần ta có màn hình nhập chiều cao máy

cao may nikon dtm 352

+ Hi: Nhập chiều cao máy vào, nhập xong chọn ENT ta sẽ có màn hình sau

bs nikon dtm 352

Bước 3: Lấy H2 làm điểm định hướng. Thao tác định hướng như sau

1.Coord: có màn hình khai báo điểm định hướng

h2 bs nikon dtm 352

BS: nhập H2 – tên điểm định hướng

HT= 1.650 – chiều cao gương

Nhập xong ->ENT ta có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng

td h2 nikon dtm 352

+ Nhập tọa độ X, Y, Z vào các dòng, nhập xong mỗi dòng nhấn ENT con trỏ sẽ tự động nhảy xuống dòng kế tiếp, nếu điểm H2 đó có trong bộ nhớ thì máy sẽ tự động cập nhật điểm H2, ta không cần khai báo nữa.

+ CD: mã code của điểm (có thể bỏ qua)

 • ENT có màn hình nhập chiều cao gương

cd h2 nikon dtm 352

+ HT = 1.650

ENT ta có màn hình

ng h2 nikon dtm 352

 • MSR để đo rồi ấn ENT thao tác định hướng đã xong

Bước 4: Tiến hành bố trí điểm

 • 8.S-O xuất hiện màn hình

ha nikon dtm 352

2.XYZ

h3 tên nikon dtm 352

Nhập H3 vào dòng PT nhấn ENT xong ta có màn hình khai báo tọa độ điểm H3 (nếu điểm H3 có trong bộ nhớ thì máy sẽ tự động truy bắt điểm H3)

h3 td nikon dtm 352

Nhập xong tọa độ nhấn ENT ta có màn hình

cdrtd goc nikon dtm 352

+ Đưa bàn độ ngang về 0 (dHA = 0) sau đó khóa ngang lại

Ta mang gương để vào hướng của ống kính rồi bấm MSR để đo

cdrtd ban nikon dtm 352

 • dHA: Sai lệch góc bằng tới điểm ngắm
 • R/L: Sai lệch hướng bên phải/trái gương
 • IN/OUT: Sai lẹch về khoảng cách so với điểm cần bố trí IN là đi vào, Out: là đi ra

Sử dụng máy toàn đạc nikon ngoài hiện trường

1. Khi làm việc ngoài hiện trường bạn phải cho máy lên chân và cân bằng máy sao cho 2 bọt thủy (dài,tròn) vào chính giữa. Nếu đặt máy tại mốc thì phải chỉnh dọi tâm máy vào chính giữa tâm mốc, còn với chức năng giao hội thì không cần.

2. Mở máy đảo ống kính khoảng 45 °Ấn phím (Menu) chọn 1(job) tạo công việc ấn vào creat ghi tên không quá 8 ký tự tiếp theo ấn (ENT)

3. Thao tác đặt trạm máy theo phương pháp tại mốc :

Trên bàn phím ấn phím 7 (STN) xong ta chọn 1(Known) ấn (ENT) nhập tên điểm và tọa độ đã biết vào xong ấn (ENT),đo chiều cao máy từ đỉnh mốc tới điểm đánh dấu của máy nhập vào (HI). Chọn điểm định hướng theo hai cách tọa độ(1Coord)và góc (2 Angle), ta chọn (1Coord) xong ấn (ENT) ngắm ống kính đến điểm mốc đang dựng gương để định hướng và ấn phím đo (MSR1/MSR2) xong màn hình suất hiện dòng nhắc -REC STN- ta ấn (ENT)đã hoàn thành thao tác đặt trạm máy. Kiểm tra lại ta ấn phím đo tới mốc và so sánh

4. Đặt trạm máy theo phương pháp giao hội:

Ấn phím 7(STN) trên bàn phím xong chọn 2 Resection. Nhập tọa độ điểm đo gương thứ 1 (PT), nhập chiều cao của gương (HT) tiếp theo ấn phím đo MSR1/MSR2 tới gương và ấn (ENT)quay ống kính máy tới điểm gương thứ 2(PT) nhập tọa độ vào xong, nhập chiều cao gương (HT)ấn phím đo tới gương xong ấn(ENT). Kết thúc trạm máy đã được thiết lập xong thao tác đặt trạm máy.

5. Chuyển điểm ra ngoài thực địa

6. Khi đã thao tác đặt trạm máy xong ta chọn phím 8(S-O)trong đó có 2 cách tìm điểm hoặc cắm điểm ra thực địa

7. Tìm theo góc phương vị và khoảng cách, chọn 1(HA-HD)màn hình suất hiện nhập khoảng cách (HD)và nhập góc phương vị (HA)nhập xong bạn đưa ống kính tới vị trí của gương và ấn phím đo MSR1/MSR2điều chỉnh gương về đúng vị trí khoảng cách (HD)và góc phương vị (HA)là 00°00’00”là điểm cần tìm hoặc cắm điểm

8. Tọa độ hoặc cắm điểm:

Chọn 2 (XYZ)ấn ENT, màn hình suất hiện nhập tên điểm(PT) cần tìm hoặc đã có trong danh sách thì gọi ra xong màn hình báo dHA chỉ góc ngang cửa điểm cần tìm, dHD chỉ khoảng cách tới điểm cần tìm. Ta xoay ống kính ngắm tới gương ấn phím MSR1/MSR2đo cho tới các kết quả tính về 0 là điểm cần tìm.

9. Đo cắm điểm

Khi ta thao tác đặt trạm máy xong ấn phím 4(PRG),ta chọn 1(2Pt Refline) là chia nhỏ điểm trên đoạn thẳng và bẻ vuông góc tim tuyến xang 2 bên. Nhập tuần tự tên điểm PT1,PT2, nếu chưa có tọa độ thì nhập vào, nếu đã có trong (Job) rồi thì gọi ra (List). Màn hình sẽ hiển thị kết quả cần tìm sau khi đo tới gương, Trong đó: (Sta…)thông báo khoảng cách ở giữa tính từ PT1đến PT2,(O/S…)là khoảng cách vuông góc cách trục PT1đến PT2

Bài viết liên quan
mach ban cach su dung ampe kim do dong dien mot chieu xoay chieu chi tiet 2
Những lưu ý khi sử dụng ampe kìm đúng cách, an toàn là một trong những dòng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo và kiểm tra dây, hệ thống điện tại các công trình và điện dân dụng. Do đó, việc sử dụng ampe kìm luôn có những…
huong dan su dung may do do ngot atago pal 3
Hướng dẫn sử dụng khúc xạ kế đo độ ngọt điện tử Máy đo độ ngọt là sự lựa chọn thông minh của nhiều chủ cơ sở sản xuất thực phẩm, nước uống để đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn và chất lượng sản phẩm. Hiện nay, có hai…
Có cần hiệu chuẩn máy đo khí không
Máy đo khí là một thiết bị tương đối dễ sử dụng nhưng không phải ai cũng có thể vận hành nó một cách đúng đắn. Để giúp bạn có thể thực hiện mang lại kết quả cho độ chính xác cao, bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng…
Sử dụng máy đo độ ẩm gỗ Wagner rất dễ dàng
Từ năm 1965, Wagner Meters đã cung cấp thiết bị đo độ ẩm chất lượng với công nghệ đo chính xác nhất. Cũng chính vì vậy mà những chiếc máy đo độ ẩm gỗ của thương hiệu này luôn được ưa chuộng và đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn có…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *