Đồng hồ vạn năng Peakmeter PM5910

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Cần đo dòng điện loại tiêu chuẩn/chọn lọc: 10, 30, 100, 300, 500mA
  • Dữ liệu được lưu trữ trong máy chủ có thể được truyền tới PC thông qua giao diện USB2.0
  • Công suất nhân của dòng đo: 0,5, 1 và 5
  • Đo tần số: DC,45Hz-65Hz
  • 100 nhóm kết quả kiểm tra có thể được lưu trữ
  • Đo điện trở vòng lặp (RL)
  • Đo điện áp xoay chiều: 0V-440V

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT