Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số PEAKMETER PM60

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điốt kiểm tra
  • Đo điện trở
  • Đo bóng bán dẫn
  • Kiểm tra tính liên tục bằng âm thanh
  • Đo điện áp AC và DC
  • Đo dòng điện AC và DC
  • 1000V DC hoặc 750V AC RMS

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT