Đồng hồ vạn năng HT65 Italia

Nhà sản xuất:
  • Đồng hồ vạn năng HT65 Italia
  • Đo điện áp AC/DC 1500V
  • Đo thông mạch, tần số
  • Kiểm tra diode, chu kỳ nhiệm vụ
  • Đo điện trở, phạm vi tự động