Đầu dò độ dày lớp phủ Elcometer T456CF1S

Nhà sản xuất:
  • Thang đo: 0-1500μm
  • Độ phân giải: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm
  • Độ chính xác: ±1-3% hoặc ±2.5μm