Chỉ báo nhỏ (+171… +193 ° C) – testoterm

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dải đo +171 ° C đến +193 ° C
  • Đèn báo mini tự dính để theo dõi nhiệt độ
  • Thay đổi màu trong vòng 2 đến 3 giây nếu vượt quá giá trị giới hạn
  • Lý tưởng để theo dõi nhiệt độ của các vật thể chuyển động hoặc nhỏ và để theo dõi mở rộng 

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT