Cân sấy ẩm hồng ngoại Kett FD-720

  • Mô hình trung cấp của máy phân tích độ ẩm hồng ngoại
  • Độ ẩm tối thiểu hiển thị 0,01%, trọng lượng hiển thị 1mg
  • Tính năng lò sưởi thạch anh hồng ngoại đạt hiệu quả sấy cao
  • Sáu loại chế độ đo
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.