Camera ảnh nhiệt SmartSensor ST9450 (300.000 pixel, -25~450°C)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: -25 đến 450 ° C (-13 ° F-842 ° F)
  • Độ chính xác đo: ± 2% hoặc ± 2 ° C
  • Độ phân giải ảnh: 300.000 pixel
  • Độ phát xạ: 0,1 đến 1,00 điều chỉnh
  • Lấy nét: Cố định

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT