Bút đo nhiệt độ LaserLiner 082.030A

Nhà sản xuất:

– Độ phân giải đo nhiệt độ: 0.1ºC.

– Khoảng đo nhiệt độ: -40ºC – 250ºC.

– Đơn vị đo: ºC/ ºF.

– Độ chính xác: 1.5% ± 2ºC.

– Thời gian hồi đáp: Nhanh.