Bộ kit test nhanh Ag Biocredit Covid-19

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Để phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 từ mẫu tăm bông mũi họng
  • Xét nghiệm sắc ký miễn dịch dòng chảy bên
  • Hệ thống màu kép
  • Kiểm soát thủ tục tích hợp
  • Tính chính xác cao
  • Có thể sử dụng tại nhà

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT