Bộ khuếch đại tín hiệu chuyển đổi Delta Ohm HD978TR5

Nhà sản xuất:

Bộ khuếch đại tín hiệu bộ chuyển đổi có thể cấu hình với 4-20mA (20-4mA).

Độ chính xác cao

Dải đo tối thiểu 2mVdc.

Made in Italia

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.