Bộ đo độ điện dẫn Yokogawa ISC402G (kiểu cảm ứng)

Nhà sản xuất:

Cảm ứng đơn chống nhiễm bẩn có dải đo rộng
Có kiểu hệ thống 2 và 4 đường dây tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn JIS.