Bộ chì kiểm tra có thể rút lại Fluke TL40

Nhà sản xuất:
  • Đầu dò siêu cứng sử dụng bền bỉ hơn theo thời gian
  • Tiêu chuẩn an toàn CAT II 600V, 3A
  • bảo hành 1 năm