Ampe kìm Peakmeter PM2118S

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Màn hình: LCD
  • Phạm vi tự động
  • Giữ dữ liệu
  • Tự động tắt nguồn
  • Phạm vi tự động V/O/A
  • Giá trị hiển thị tối đa: 6000 chữ số
  • Chỉ báo quá phạm vi: “OL” hoặc “-OL”
  • Hiển thị kép (ACV +Freq, ACA +Freq)

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT