Ampe kìm Peakmeter PM2116S

Liên hệ

Nhà sản xuất:
 • Màn hình: LCD
 • Hiển thị trên phạm vi: ‘0L’ hoặc ‘-0L’.
 • Chiều cao hoạt động: Tối đa. 2000m
 • Tối đa. giá trị hiển thị: 6000 số
 • Thời gian lấy mẫu: Khoảng 3 lần/giây.
 • Thời gian tắt tự động: 10 phút
 • Bảo vệ quá tải trong phạm vi.
 • Hệ số nhiệt độ: Dưới 0,1×độ chính xác/oC.
 • Hiển thị đơn vị: Chức năng và hiển thị đơn vị lượng điện.
 • Chỉ báo phân cực: Chỉ báo tự động và ‘-‘ biểu thị âm.
 • Tối đa. Điện áp giữa cực đo và đất: 600V DC hoặc 600V AC

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT