Ampe kìm Extech MA160

1.713.100

Nhà sản xuất:
  • Đo AC/DC 200A
  • True RMS.
  • Dò điện áp NVC.
  • Chức năng Zero, giữ dữ liệu
Ampe kìm Extech MA160
Ampe kìm Extech MA160

1.713.100