Thuốc thử COD Hanna HI93754B-25

1.141.700

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0 đến 1500 mg / L O₂
  • Độ phân giải: 1 mg / L
  • Độ chính xác: ± 5 mg / L ± 5% số đọc
  • Phương pháp: dicromate EPA
Thuốc thử COD Hanna HI93754B-25
Thuốc thử COD Hanna HI93754B-25

1.141.700