Máy thu laser Laserliner 081.150A

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi hoạt động: 15 m
  • Hoạt động thay đổi: 10 – 30 m
  • Nguồn cấp: 4xAA
  • Thời gian hoạt động: khoảng 10 giờ

 

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.