Máy thu laser Laserliner SensoLite 110

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi tiếp nhận laser : Lên đến 100 m cho laser đỏ
  • Pin: 2 x AAA