Máy thu laser Laserliner 081.138A

Nhà sản xuất:
  • Vệ sinh laser: 515nm
  • Chính xác: ± 0,5 mm / m
  • Trọng lượng pin: 240 g