Máy đo điện trở cách điện Chauvin Arnoux CA 6550

Nhà sản xuất:
  • Điện áp: 10 kV
  • Đo cách điện: 500/1,000/2,500/5,000/10,000 V
  • Dải đo: 10 kΩ đến 25 TΩ