Máy đo điện trở cách điện Chauvin Arnoux CA 6555

Nhà sản xuất:
  • Điện áp: 15 KV
  • Cách điện: 500 / 1.000 / 2.500 / 5.000 / 10.000 / 15.000 V
  • Phạm vi: 10 kΩ đến 30 TΩ