Đồng hồ đo cách điện Chauvin Arnoux CA6522

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 40 GΩ
  • Chế độ kiểm tra : Thủ công, Khóa và Hẹn giờ
  • Tính liên tục: 200 mA đo hiện tại
  • Đo điện áp: 700 V