Bộ tiền khuếch đại và bộ micro Delta OHM HDP_CCP

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Bộ tiền khuếch đại CCP với nguồn điện 2…20 mA được tiêu chuẩn hóa cũng có sẵn dưới dạng bộ microfphone hoàn chỉnh với micrô chính xác.

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT