Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-150mm
  • Thang đo: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±0.02mm