Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-730

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0 – 150mm
  • Độ chia: 0.02
  • Độ chính xác: 0.03
  • Chuẩn chống nước: 67