Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-731

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0 – 200mm
  • Độ chia: 0.02
  • Độ chính xác: 0.03