Nhiệt kế không tiếp xúc Chauvin Arnoux CA 1864

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo mở rộng: – 50 ° C đến + 1000 ° C
  • Độ chính xác: ± (1,5% số đọc + 2 ° C)