Nhiệt kế điện tử Beurer FT 85 đo thân nhiệt (34 ° C ~ 42,2 ° C)

2.300.000

Nhà sản xuất:
  • Đo thân nhiệt (đo trán), nước, sữa, nhiệt độ phòng, môi trường
  • Dải nhiệt từ 32-42 độ C
  • Chuyển đổi độ C và độ F
  • Độ chính xác 0,2 độ C
  • Khoảng cách đo từ 2-3 cm
Nhiệt kế điện tử Beurer FT 85
Nhiệt kế điện tử Beurer FT 85 đo thân nhiệt (34 ° C ~ 42,2 ° C)

2.300.000

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.