Máy phân tích độ ồn TES-1358E

Nhà sản xuất:
  • Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61672-1 loại 1.
  • Phân tích thời gian thực 1/1-Octave và 1/3-Octave.
  • Đo lường có thể được bắt đầu bằng kích hoạt bên trong hoặc bên ngoài.
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.