Máy kiểm tra độ cứng bọt HT-6510MF

Nhà sản xuất:

Máy đo độ cứng bọt HT-6510MF sử dụng để đo độ cứng của bột hoặc bợt đàn hồi.

* Với chức năng tính trung bình.
* Chức năng gửi tiền giá trị cao nhất.
* Chức năng báo động dưới điện áp.

Danh mục: