Máy kiểm tra điện Fluke PRV240FS

Nhà sản xuất:
  • Chứng minh hoạt động của chức năng FieldSense trên máy kiểm tra điện T6
  • Giảm nguy cơ sốc và chớp hồ quang bằng cách xác nhận hoạt động của công cụ
  • Nguồn cả điện áp trạng thái ổn định AC và DC (240 V AC / DC)
Danh mục: